Hoe maak je een salespagina winstgevend?

In dit artikel zal ik je een kijkje in de keuken geven van een webdesigner. Geen technische uitleg over lastige programmeercodes, maar een uitleg over hoe een salespagina het meeste rendement zal opbrengen. Oftewel, hoe maak je een goede salespagina?

Online aandacht trekken

Wat doen mensen als eerste als ze op een webpagina terecht komen? Gemiddeld heeft iemand zo’n drie seconden nodig om te bepalen of de website geschikt is of niet. De eerste indruk is niet meer dan een snelle scan van de pagina. Bedrijven hebben dus drie seconden om de aandacht van de klant te trekken. Het eerste doel van een rendabele salespagina is dan ook: aandacht trekken door middel van opvallende en aantrekkelijke headlines, want de eerste klap is een daalder waard!

 

Online interesse wekken

Als de bezoeker heeft besloten deze drie seconden wat te verlengen, is het de taak van het bedrijf om door middel van de lay-out en geformuleerde teksten de potentiële klant aan te spreken. De volgende stap is daarom de interesse van de bezoeker wekken. Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld een product aanbiedt, kan er interesse worden gewekt door de voordelen en gebruiksgemakken van het product te vertellen. Als de teksten en afbeeldingen aansluiten bij het onderwerp waar de bezoeker naar opzoek is, zal degene geïnteresseerd zijn.

 

Online behoefte creëren

De volgende stap is deze interesse vasthouden en om te zetten in verlangen. De bezoeker heeft zelf aangegeven opzoek te zijn naar een gerelateerd product of een gerelateerde dienst, door de zoekactie op het internet. Vervolgens heeft diegene interesse getoond in het product of de dienst. Het bedrijf moet zorgen dat de potentiële klant nu ook daadwerkelijk de behoefte voor het product of de dienst creëert. Een effectieve methoden om dit te bereiken is de beloofde voordelen en gebruiksgemakken op een enthousiaste manier verder uit te werken.

 

Online overgaan op aankoop

De aankoop of de aanvraag voor contact is bijna binnen, maar de laatste afwerking is enorm belangrijk. Door steken te laten vallen in de service kunnen namelijk veel verkopen worden misgelopen. In het geval van een dienst moet er op een laagdrempelige manier contact kunnen worden opgenomen met het bedrijf. Plaats daarom een call-to-action button op een centrale locatie. In het geval van een product moet de potentiële klant makkelijk kunnen overgaan op de aankoop. Zorg er daarom voor dat door middel van enkele drukken op de knop de aankoop kan worden afgerond.

 

Goede online salespagina

Er zijn veel verschillende manieren waarop een onderneming een goede salespagina kan ontwikkelen. De definitie van wat goed en wat niet goed is, is vaak afhankelijk van het soort bedrijf. Wel komt het onderliggende concept voor ieder bedrijf op hetzelfde neer. Trek eerst de aandacht van de bezoeker, wek vervolgens interesse en creëer daarna verlangen. De kracht van een rendabele salespagina zit in de afwerking van deze drie stappen, namelijk de call-to-action.  Deze laatste stap in de service van een website zorgt er namelijk voor dat mensen daadwerkelijk overgaan tot aankopen van het product of de dienst.

Een aantal weken geleden kondigde HA! aan dat Google haar algoritme gaat aanpassen. Sinds april neemt Google mobiel-vriendelijk websites mee om de volgorde te bepalen, waarin de websites in de zoekmachine verschijnen. Websites die zowel op mobiel als tablet goed bruikbaar zijn krijgen hierdoor voorrang in de zoekresultaten.

Gevolgen update algoritme

Nu wij een aantal weken verder zijn gaan we eens kijken wat de gevolgen zijn van deze verandering. De veranderingen van websites naar aanleiding van deze aankondiging zijn goed zichtbaar. Allereerst zijn de mobiel-vriendelijke websites gestegen in de ranking. De gemiddelde positie is daarmee gestegen. Daarnaast ondervinden de websites die geschikt zijn voor mobiele apparaten een stijging in het aantal bezoekers. Als laatste is er een stijging te zien in het aantal weergaven in de zoekmachines.

Bing en mobiel-vriendelijke websites

Ook extern zijn de gevolgen zichtbaar. Bing kan natuurlijk niet achterblijven en heeft ook de verandering in algoritmen aangekondigd. Wanneer dit precies ingesteld zal worden is nog niet bekend. Zeker is wel dat Bing meer balans zal inbrengen in relevantie en mobiel-vriendelijkheid. Ook al is een website niet geheel mobiel-vriendelijk, als deze relevanter is, zal deze hoger worden getoond.

Content aanpassen

Wat zijn de gevolgen als uw website nog niet geschikt is voor mobiel gebruik? Om een website mobiel-vriendelijk te maken, zal de content moeten worden aangepast. Allereerst kan er minder getoond worden, doordat het scherm minder groot is. Bepaal daarom wat belangrijk is en beperk de navigatie tot twee niveaus. Breng vervolgens met goede titels structuur aan in het geheel. Zorg dat de belangrijkste informatie aan het begin staat, zodat de lezer dit in ieder geval meekrijgt. Houd het zo kort mogelijk, overbodige informatie zit niemand op te wachten. Door het doel van de website in gedachten te houden, zal dit worden beperkt.

Ontwikkeling

Door de aankondiging van Google zijn veel bedrijven bezig met het mobiel geschikt maken van hun websites. De ontwikkeling van deze verandering zal niet van het één op het andere moment alle websites mobiel geschikt maken, maar veel ontwikkelaars zijn er volop mee bezig. Denk goed na over uw content. Waar mobiele apparaten vroeger gebruikt werden om te oriënteren, verplaatst tegenwoordig het hoofdgebruik naar deze apparaten.

Is uw website al mobiel-vriendelijk?

Content creëren is een hot item, maar hoe doe je dit nu eigenlijk? Er zijn verschillende methodieken die jij zelf eenvoudig kunt gebruiken om je positie in de zoekresultaten te verbeteren. HA! heeft de beste 5 op een rijtje gezet. Alle 5 de modellen zijn ontwikkeld door experts op het gebied van SEO & SEA. Ga jij ermee aan de slag?

Content Marketing Cycle

We starten met een eenvoudig model dat de reis vanaf het startpunt tot aan het realiseren van content inzichtelijk maakt.Het cyclische model is een van de meest gebruikte modellen om de juiste content strategie te bepalen.Het model kent zoals hieronder in het figuur te zien is 6 stappen. Deze stappen worden hieronder kort toegelicht.

Stap 1, Wat is het klantprofiel?Content circel
Start met het bepalen van wie je klant is, zodra de doelgroep in kaart gebracht is kan er gekeken worden naar de behoeften van content voor deze doelgroep. Dit doe je door simpelweg te luisteren naar de (potentiële) klanten. Met welke vragen kampen zij? Over welke actuele onderwerpen hebben zij een behoefte aan informatie? Het kan helpen om een fictieve beschrijving van je ideale klant te maken om je beter te kunnen verplaatsen in je doelgroep.

Stap 2, Vaststellen van content thema’s
Nu je de klant kent is het van essentie om thema’s te kiezen die aansluiten op de behoeften van de klant. De thema’s kun je vaststellen in een content kalender. Vooral als de content gecreëerd gaat worden door meerdere personen is het handig om in deze kalender goed te beschrijven wie wat wanneer doet, waarom die het doet en op welke manier het gedaan moet worden. Inspelen op feestdagen (seizoensgebonden content) doet het altijd goed, neem het daarom mee in je kalender!

Stap 3, Content creëren
Je weet nu wat de thema’s zijn, nu kan de content per thema gecreëerd worden. Je kunt ervoor kiezen deze content zelf te schrijven, maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen deze content uit te besteden aan professionele partij. HA! Marketing zelf ontwikkeld iedere dag waardevolle content voor verschillende klanten. Hoe waardevolle content gecreëerd wordt is beschreven in het model van Paddy Moogan die later behandeld wordt.

Stap 4, Zorg dat de content gevonden wordt
In deze fase gaat het puur om het promoten van de ontwikkelde content, waar ga je deze content delen? Schrijf bijvoorbeeld een nieuwsbrief met een verwijzing naar je content, kijk of partners, vaste klanten of jou leveranciers jouw content kunnen delen (bouw gelijk aan linkbuilding), of verspreidt de content via socialmedia kanalen zoals Facebook en LinkedIn.

Stap 5, Meten is weten
Na de promotie is het belangrijk om te kijken of de content ook daadwerkelijk iets heeft opgeleverd, hoe vaak is het gelezen, heeft het de doelgroep bereikt, is er iets uit voortgekomen, welke kanalen waren succesvol en welke niet? Dit soort vragen kunnen allemaal beantwoord worden door gebruik te maken van de ingebouwde statistieken van bijvoorbeeld Pinterest en Facebook. Ook Google Analytics en Hootsuite raadt HA! Jou aan als twee handige en makkelijk te gebruiken tools!

Stap 6, Herschrijven en opnieuw beginnen
Wat is er uit de analyse voortgekomen? Welke kanalen waren sterk? Welke content deed het goed? Pas de content zo nodig aan en plaats het opnieuw, misschien dit keer op een ander kanaal? Blijf de content monitoren en stuur bij daar waar nodig is.

Stacey MacNaught – Linkbuilding

In stap 4 van het model Content Marketing Cycle is het woord linkbuilding al eerder gevallen.
Content circel 2Dit is een belangrijk onderdeel binnen SEO linkbuilding, Google ziet waardevolle links naar je website nog steeds als een van dé belangrijkste ranking factoren. De links moeten echter wel zinvol zijn, de nieuwste Penguin-update van Google kijkt hier namelijk recht doorheen. Hoe krijg je nu wel waardevolle links?

– Good data
Content komt niet zomaar uit de lucht vallen, goede content vergt onderzoek. Dit kun je uitbesteden aan een onderzoeksbureau of zelf doen door gebruik te maken van eigen bronnen. Zorg ervoor dat de content een transparante bron heeft, de steekproef van voldoende niveau is en natuurlijk geloofwaardig is.

– Een goed verhaal
Heb je de feiten onder elkaar gezet en weet je wat je wil plaatsen? Zorg er dan voor dat je content in een verhaal gebouwd is. Het moet voor een bezoeker leuk zijn om te lezen. Verras de bezoeker door iets te schrijven wat de bezoeker niet verwacht had, wees uniek en afwijkend in je inhoud.

– Verwijzing naar originele pagina

Dit mag niet vergeten worden, als je relevante content gedeeld wordt door andere websites zullen zij niet ui zichzelf naar jou website linken. Zorg er daarom voor dat er binnen de content verwijzing zijn opgenomen naar je originele webpagina. Je kunt bijvoorbeeld verwijzen naar een onderzoek dat je hebt uitgevoerd of een dienst die jij aanbiedt als oplossing van een probleem.

Paddy Moogan – 3 Soorten content  SEO- strategie

Linking is belangrijk om bovenaan in de zoekresultaten te komen maar de juiste content zorgt uiteindelijk voor actie en conversie. Een goede SEO- strategie wordt opgebouwd uit 3 soorten content die elkaar versterken.

1. Short form content:
Gebonden informatie die antwoord geeft op de vragen van de klant, customer journey staat hierbij centraal.

2. Long form, in depth content:
Diepgaande artikelen zorgen dat je expertise opbouwt en hiernaast is het goed voor je organische zoekresultaten.

3. Large content:
Diversiteit binnen de artikelen zorgen volgens Paddy Moogan voor sociale interactie en dus linkbuilding.

Marcus Tober – Ranking factoren

De Google zoekmachine wordt steeds slimmer, platte zoektermen gebruiken in de website wordt steeds minder belangrijk. Google kijkt verder dan dat, SEO wordt steeds meer UE, User experience. Hoe gebruiksvriendelijker de website is hoe hoger Google hem rankt in de zoekresultaten.

SEO – Factoren Nederland
Factoren die een positieve bijdrage leveren aan de vindbaarheid:

 • Interactieve elementen (tools, vergelijkingen, helpsecties enzovoorts)
 • Lijsten (top 10: gemiddeld 2,3 lijstjes)
 • Interne links (top 10: 126 links gemiddeld)
 • Minder advertenties op de pagina
 • Aantal woorden en zinnen (top 10: gemiddeld 1.500 woorden)

Will Reynolds – Bereken impact en effort van content

Is de content bepaald? Gebruik dan dit model, dit model maakt het mogelijk om een content-idee alvorens te kunnen beoordelen. Het model weegt de kans op succes (impact) af ten opzichten van de inspanning (effort) die het content-idee vergt. Dit model werkt met een vragenlijst;

Impact
Met deze vragen kun je de impact berekenen.

 • Revenue Driving: hoe groot is de kans dat deze content converteert?
 • Brand Alignment: in hoeverre is deze content in lijn met het merk?
 • Multi Year Value: wat is de duurzaamheid van de content?
 • PR/ Blogger/ Journalism Interest: hoe groot is de kans dat deze content gedeeld wordt?

Effort
Met deze vragen kun je berekenen hoeveel inspanning het kost om de content te maken.

 • Pivot Plan Strength: als het mislukt, hoe eenvoudig is het om plan B (nieuwe content) uit te voeren?
 • Execution Cost: hoeveel kost het om deze content te produceren?
 • PPC/Email/ PR/Social support: in hoeverre wordt de content ondersteund door andere kanalen en afdelingen?
 • External team required: hoe groot is de kans dat andere stakeholders deze content tegenwerken?

Wilt u uw content testen? Het kant-en-klare spreadsheet van Wil Reynolds is hier te downloaden.

Recente beoordelingen★★★★★★★★★★Talent Enterprise BVHa- is onze externe marketingafdeling die ook regelmatig intern aanwezig is. Het voelt als een collega die gewoon meedenkt over van alles en nog wat op marketinggebied. Wekelijks werken ze bij ons op lokatie zodat collega's makkelijk aan het bureau aanschuiven en even met elkaar sparren om mooie ideeën te genereren. Sven heeft ons geleerd om alles wat we online investeren meetbaar te maken in concrete resultaten. Periodiek vragen we ons af of we op de goede weg zijn en waar we onze plannen en doelen bij moeten stellen. We hebben het afgelopen jaar mooie sprongen gemaakt in onze online aanwezigheid★★★★★★★★★★Erwin Wij werken nu meer dan 1 jaar samen met Ha! Marketing en zijn zeer tevreden over hun professionele en pragmatisch aanpak. ★★★★★★★★★★Marja Davids van KootsjhuysDe samenwerking met HA! marketing (met Sven én collega's) bevalt mij prima. Ze denken mee, begrijpen mijn business goed, komen met goede voorstellen en zijn flexibel. Voor mij is hun ondersteuning heel belangrijk. ★★★★★★★★★★AnoniemSven van HA! Marketing ondersteunt ons in de breedste zin van online marketing. Concreet hebben zij een bijdrage geleverd op het gebied van Google Tag Manager, email marketing, web-updates en Google Adwords. Wij content met de werkzaamheden en resultaten.★★★★★★★★★★Aircotec KlimaatbeheersingHA! Marketing heeft onze verouderde website compleet vernieuwd en een moderne look gegeven. Gecombineerd met een marketing campagne levert de website nu weer veel nieuwe klanten op. De aanpak van HA! Marketing is professioneel en snel, wij kunnen dit iedereen aanraden! ★★★★★★★★★★Fotografie Ingeborg van BruggenHA! heeft het afgelopen jaar mijn site geoptimaliseerd en mee gedacht over de marketing van mijn bedrijf. Door dit alles de omzet van mijn bedrijf in een jaar tijd bijna verdubbeld!! Ik kan HA! dan ook bij iedereen met een bedrijf aanraden.
Feedback Company